Geometria Kulowa Sferyczna

Geometria to moje hobby. Witam na mojej stronie!

Geometria KULOWA SFERYCZNA (gks)

…była badana przez starożytnych Greków (Menelaos z Aleksandrii, Klaudiusz Ptolemeusz) znacznie wcześniej niż geometria płaska. Jest przydatna ze względu na potrzeby nawigacji oraz w astronomii[1].

Geometria sferyczna jest przykładem geometrii nieeuklidesowej o stałej dodatniej krzywiźnie. Od geometrii eliptycznej różni się tym, że nie każde dwa punkty jednoznacznie wyznaczają prostą. W szczególności prostymi w typowym „geograficznym”modelu geometrii sferycznej są koła wielkie sfery, a punkty antypodyczne nie wskazują jednoznacznie o które koło wielkie chodzi[*].

źródło cytatu: wikipedia
Geometria Kulowa Sferyczna
Rzutowanie. Interpretacja. Przenikanie. Elipsoida i Kula Sfera wg geometrii kulowej sferycznej (gks).

Wiedzę z geometrii wykreślnej uzyskałem na Wyższej Szkole Inżynierskiej w 1980 r dzisiaj Politechnika w Koszalinie. Przychodziła mi zawsze łatwo. Najważniejszą cechą u człowieka jest wyobraźnia, czyli widzenie w umyśle, różnych położeń tej samej bryły. Kolejna cenna cecha, to skojarzenia w sensie naukowym, która ma wpływ na działania twórcze umysłu. Fantazja jest cechą wprowadzającą tzw. luz, swobodę i odwagę, rozwijającą osobowość. Grafika to bycie precyzyjnym w swojej twórczości.  W konsekwencji geometria, to cała filozofia. Kojarzy mi się z czymś nieskończonym jak Okrąg [O], Koło [K] i Kula Sfera [KS]. Co nie ma początku, ani końca. Wieczna, jako obraz matematyki.