Adresaci – termoizolacja przemysłowa

Adresaci – termoizolacja przemysłowa

Adresaci tej podstrony to w większości osoby związane z zawodem blacharz izolacji przemysłowej (termoizolacja)

Zasadnicze powody powstania niniejszej strony internetowej:

1) Moja wewnętrzna potrzeba tworzenia czegoś konstruktywnego.

2) Niedosyt rynkowy traserów, spowodował powstanie elity, która oczekuje „specjalnego” traktowania przez właścicieli firm. Elita ta nie jest zainteresowana przekazem wyuczonej wiedzy, swoim kolegom, ze względu na konkurencję.

Lp.

Nr pliku (pdf)

Krótki opis pliku

Adresaci

GEOMETRIA KULOWA (SFERYCZNA)

1

B.Zeszyt.001.B

Cz.I. TORUS i jego konstrukcja.

dla wszystkich

2

B.Zeszyt.001.C

Cz.II.Uzupełnienie do konstrukcji TORUSA.

dla wszystkich

3

B.Zeszyt.001.M

OBWÓD ELIPSY. TURBO. Plik jako ciekawostka.

dla wszystkich

4

B.Zeszyt.001.N

NIESPODZIANKA I. w geometrii kulowej (gk) TURBO.

dla wszystkich

5

B.Zeszyt.001.O

NIESPODZIANKA II. w geometrii kulowej (gk) TURBO.

dla wszystkich

6

B.Zeszyt.002.

Geometria. Oprzyrządowanie. Podstawowe. Szkolne. RZECZPOSPOLITA POLSKA.

dla wszystkich

7

B.Zeszyt.002.A.

c.d. Geometria. Oprzyrządowanie. Podstawowe. Szkolne. RZECZPOSPOLITA POLSKA.

dla wszystkich

8

B.Zeszyt.003.

Nowe pojęcia w (gk). Projektowanie konstrukcji stożków pochyłych.

dla wszystkich

9

B.Zeszyt.004.

Geometria. Oprzyrządowanie. Podstawowe. Szkolne. Posługiwanie się przyrządami w (gk).

dla wszystkich

10

B.Zeszyt.007.

Szablon.Listwowy.A;B.i.C.Profesjonalny.Konstrukcja.

dla wszystkich

11

B.Zeszyt.008.

Geometria.Oprzyrządowanie.Podstawowe.Szkolne.

dla wszystkich

12

B.Zeszyt.009.

Geometria. Kosmiczna Lupa.

dla wszystkich

13

B.Zeszyt.011.

ZADANIA do rozwiązania. Skala trudności od 2 do 5. poziom 3,5.

dla wszystkich

14

B.Zeszyt.012.

Rozwiązane ZADANIA z pliku B.Zeszyt.011.

dla wszystkich

15

B.Zeszyt.013.

Geometria analityczna. Materiały do rozwiązania ZADANIA.

dla wszystkich

16

B.Zeszyt.014.A

Trójkąt rownoboczny składający się z 1rad i szóstą częścią trójkąta ΔMK.

dla wszystkich

17

B.Zeszyt.014.B

PRZYRZĄD Nr6 do obserwacji ruchu w przestrzeni. Układ osi XYZ.

dla wszystkich

18

B.Zeszyt.014.C

Zależności.Trójkąty równoboczne i stożki koła i kule (5 stron).

dla wszystkich

19

B.Zeszyt.014.D

Zależności.Trójkąty równoboczne i stożki koła i kule (1 strona).

dla wszystkich

20

B.Zeszyt.014.F

Do zadań na blogu.

dla wszystkich

21

B.Zeszyt.020.B

ZADANIE z rozwiązaniem graficzno-analitycznym.

dla wszystkich

22

B.Zeszyt.021.

Perspektywa w przestrzeni. Rys. AT koncepcja

dla wszystkich

23

B.Zeszyt.022.

Perspektywa w przestrzeni. Rys. AT projekt.

dla wszystkich

24

B.Zeszyt.023.

Perspektywa w sensie matematycznym. Wg hobbysta.

dla wszystkich

25

B.Zeszyt.024.

Geometria analiza obliczenia odległości prędkości i porównania.

dla wszystkich

26

B.Zeszyt.025.

Geometria. TORUS o co tu chodzi i co dalej.

dla wszystkich

27

B.Zeszyt.030.

FRAKTALE przestrzenne widziane w SZEŚCIANIE i KULI.

dla wszystkich

28

B.Zeszyt.031.

Szablony łukowe i lodowe. Obliczenia. Więzi plików 031 z 032.

dla wszystkich

29

B.Zeszyt.032.

Łuki Odchylone koło (o)k czy elipsa.

dla wszystkich

30

B.Zeszyt.032.A

Elipsa i (o)k różnią się tylko nazwą. Plik TURBO.

dla wszystkich

31

B.Zeszyt.034.

Geometria wykreślna przestrzenna. Sztuka przekazu w (gk)

dla wszystkich

32

B.Zeszyt.040.

Przekrój pionowy stożka łukowo kołowego T(gk).Sztuka przekazu w (gk).

dla wszystkich

33

B.Zeszyt.041.

Udziały. Jako forma zależności matematycznych.

dla wszystkich

34

B.Zeszyt.043.

Wykorzystanie poznanej wiedzy z B.Zeszyt.001.N i B.Zeszyt.001.O.

dla wszystkich

35

B.Zeszyt.044.

Sześć łuków ćwiartki ELIPSY(o). Zeszyt.001.M. z Zeszyt.043.

dla wszystkich

36

B.Zeszyt.045.

Zadania do rozwiązania. Podstawa B.Zeszyt. 001.N.i B.Zeszyt.001.O.

dla wszystkich

37

B.Zeszyt.045.A

Rozwiązanie zadań. Podstawa B.Zeszyt. 001.N.i.001.O.

dla wszystkich

38

B.Zeszyt.046.

Poszukiwanie więzi z Pitagorasem w geometrii kulowej (gk).

dla wszystkich

39

B.Skrypt(R).001.

Pi.erwsze kroki w (gk).Sztuka przekazu w (gk). Przyrządy stosowane w (gk).

dla wszystkich

40

B.Skrypt(R).002.

Pi.erwsze kroki w (gk).Sztuka przekazu w (gk).Element kryszarki do betonu.

dla wszystkich

41

B.Skrypt.(R).003.

Pi.erwsze kroki w (gk).Sztuka przekazu w (gk).

dla wszystkich

42

B.Skrypt.(R).004.

Pi.erwsze kroki w (gk).Sztuka przekazu w (gk).

dla wszystkich

43

B.Skrypt.(R).005.

Pi.erwsze kroki w (gk).Sztuka przekazu w (gk).

dla wszystkich

44

B.Skrypt.(R).006.

Pi.erwsze kroki w (gk). Sztuka przekazu w (gk). Przyrząd dot. Układu (XYZ).

dla wszystkich

45

B.Skrypt.(R).007.

Pi.erwsze kroki w (gk).Sztuka przekazu w (gk). Przyrządy analityczne w (gk).

dla wszystkich

46

B.Skrypt.(R).008.

Pi.erwsze kroki w (gk).Efekty przekazu.B.Skrypt (R).006. w (gk).

dla wszystkich

47

B.Skrypt.(R).009.

Pi.erwsze kroki w (gk).Efekty przekazu.B.Skrypt (R).007. w (gk).

dla wszystkich

48

B.Skrypt.(R).009.A

Teoria krzywych stożkowych.Elipsa.Parabola.Hiperbola.Sztuka przekazu w (gk).

dla wszystkich

49

B.Skrypt.(R).009.B

Wyobraźnia. Gdzie są jeszcze więzione krzywe stożkowe.

dla wszystkich

50

B.Skrypt.(R).009.C

Ruchome szkielety konstrukcji przekrojów krzywych stożkowych (gk).

dla wszystkich

51

B.Skrypt.(R).009.E

Zwiększenie możliwości szablonów listwowych „A” i „B” w (gk).

dla wszystkich

52

B.Skrypt.(R).009.F

To położenie powierzchni czegokolwiek w przestrzeni decyduje o widzianym kształcie.

dla wszystkich

53

B.Srypt.(R).010.

Pi.erwsze kroki w (gk).[Plik niedokończony]

dla wszystkich

54

B.Srypt.(R).010.A

Po nitce do kłębka.Od podstaw geometrii do celu.Współrzędne pktów na pł.(XY).Mapa.TURBO.

dla wszystkich

55

B.Skrypt.(R).011.

Pi.erwsze kroki w (gk).Sztuka przekazu w (gk).

dla wszystkich

56

B.Skrypt.(R).012.

Lekcja z trójkątem i figurą płaską na przyrządzie „Słońce Majów„.Sztuka przekazu w (gk).

dla wszystkich

57

B.Skrypt.(R).013.

Przykład porównania identycznych cięć skośnych stożka i walca.

dla wszystkich

58

B.Skrypt.(R).014.

Obliczenie przekroju cięcia skośnego stożka prostego.To jest ELIPSA.

dla wszystkich

59

B.Skrypt.(R).015.

Ostrosłup foremny o podstawie 12 kątnej. Sztuka przekazu w (gk).

dla wszystkich

60

B.Skrypt.(R).016.

C.d.Skrypt(R).012. Bryła z figurą płaską w przestrzeni. Sztuka przekazu w (gk).

dla wszystkich

61

B.Skrypt.(R).017.

Obliczenia potwierdzające teorię krzywych stożkowych.dot.ELIPSY.

dla wszystkich

NIEKTÓRE PLIKI USUNĄŁEM NIE TYLKO Z POWODU BŁĘDÓW, ALE TAKŻE Z POWODU MOICH EMOCJONALNYCH MYŚLI. ZA POPEŁNIONE BŁĘDY JUŻ PAŃSTWA PRZEPROSIŁEM. JEŚLI KOMUŚ MAŁO, TO GO JESZCZE RAZ PRZEPRASZAM.
Do końca 2014r będą te pliki także w oryginałach do nabycia, jeśli będzie taka możliwość. Potem (gk) zniknie z internetu, jeśli nie wzbudzi zainteresowania. Pozostaną pliki mające związek z zawodem blacharz izolacji przemysł. i programów
kosztorysowych.

Zestaw szybkiego kosztorysowania robót
termoizolacyjnych „MIŁOSZ

58

B.WZÓR.000.A1

Precyzyjnie oblica powierzchnię dennicy wypukłej elipsoidalnej, bez izolacji.

Spec. Kosztorys.

59

B.WZÓR.000.A2

Precyzyjnie oblicza powierzchnię dennicy wypukłej koszykowej, bez izolacji.

Spec. Kosztorys.

60

B.WZÓR.001.

A1. Ceny jedn. (Do OFERT PRZETARG. i KOSZTORYSÓW POWYK. Termoizolacja.

Spec. Kosztorys.

61

B.WZÓR.002.

A2. Sposób zapisu rys. rob. (Do OFERT PRZET. I KOSZTOR. POWYK. Termoizolacja.

Spec. Kosztorys.

62

B.WZÓR.003.

B. Koszt. ruroc. (Do OFERT PRZETARG. I KOSZTORYSÓW POWYK. Termoizolacja.

Spec. Kosztorys.

63

B.WZÓR.004.

B1. Rys. rob. zwężki symetr. (Do OFERT PRZET. I KOSZTOR. POWYK. Termoizolacja.

Spec. Kosztorys.

64

B.WZÓR.005.

B2. Rys. rob. zwężki asymetr. (Do OFERT PRZET. I KOSZTOR.POWYK. Termoizolacja.

Spec. Kosztorys.

65

B.WZÓR.006.

C. Rys. rob. aparat. zbiorn. (Do OFERT PRZET. I KOSZTOR. POWYK. Termoizolacja.

Spec. Kosztorys.

66

B.WZÓR.007.

D. Obl. pow. konstr. aparat. (Do OFERT PRZET. I KOSZTOR. POWYK. Termoizolacja.

Spec. Kosztorys.

67

B.WZÓR.008.

E. Oblicz. pow. aparat. zbiorn. (Do OFERT PRZET. I KOSZTOR. POWYK. Termoizolacja.

Spec. Kosztorys.

68

B.WZÓR.009.

F. Koszt. kapturów zbiorn. (Do OFERT PRZETARG. I KOSZTOR. POWYK. Termoizolacja.

Spec. Kosztorys.

69

B.WZÓR.010.

G. Co warto wiedzieć (Do OFERT PRZETARG. I KOSZTOR. POWYK. Termoizolacja.

Spec. Kosztorys.

70

B.WZÓR.011.

Pomocnik kosztorysanta do kopiowania

Spec. Kosztorys.

71

B.000.A.

Projkt WZORCÓW. Małe łuki kolan hamburskich „2d”; N3; Dn(15-50); G(25-50). Gotowce.

x; x; xx; x

72

B.000.B.

Projekt WZORCÓW. Małe łuki kolan hamburskich „2d”; N3; Dn(65-100); G(30-80). Gotowce.

x; x; xx; x

73

B.000.C.

Projekt WZORCÓW. Średnie łuki kolan hamburskich „3d”; N3; Dn(15-100). Gotowce.

x; x; xx; x

74

B.000.D.

Projekt WZORCÓW. Większe łuki kolan hamburskich „5d”; N3; Dn(15-50); G(25-50). Gotowce.

x; x; xx; x

75

B.001.G1.

Pierwszy plik ukazuje sierzmienną,
tradycyjną metodę trasowania blachy, opartą na dzieleniu kątów środkowych
okręgu na mniejsze, stosując dwusieczne kątów. Przy tej metodzie wywijamy
cyrklem jak szablą, tworząc kolejne, małe błędy. Na końcu pliku pierwszego
str. 2 są ułatwienia. Plik drugi ułatwia pracę traserowi, a plik trzeci ją
unowocześnia, przenosząc większość trasowania z grafiki na wyliczenia.

x; x; xx; x

76

B.001.G2.

 

77

B.001.G3.

78

B.002.GW.

Podstawy trasowania (trochę: geometrii; wzorów) + ściągawka dla przypomnienia.

x; x; xx; x

79

B.003.G.a.

Szablony listwowe A; B i C do przyspiesz.trasow.blach. Opisy,to instrukcja obsługi.

x; x; xx; x

80

B.003.G.b.

Jestem twórcą tych szablonów. Są pod ochroną Urzędu Patentowego RP. Mają nadany nr W 116814.

81

B.004.G.

Cz.I. Porówn.tras.tradyc.z nowocz. podając więcej szczegółów, dla lepszego utrwalenia.

x; x; xx; x

82

B.005.G.

Cz.II. Ćwiczenia z szablonami listwowymi A i C oraz trapezem prostokąt. półrybki.

x; x; xx; x

83

B.006.G.

Rysunek roboczy sposobu zapisu prac izolac. z wymiarami do celów kosztorysowych.

x; x; xx; x

84

B.007.G.

Stożek; cięcie; kolano stożkowe. Rysunki: stożek; miejsce cięcia; rozwinięcie stożka z

x; x; xx; x

85

B.008.G.

Sztucer prosty wchodzący z głównej rury stożk. Trójnik. Ma grafikę i cz.analityczną.

x; x; xx; x

86

B.009.G.

Sztucer stożkowy wychodz.z rury gł. stożkowej. Trójnik. Grafika wymag. powiększenia.

x; x; xx; x

87

B.010.G.

Sztucer boczny mimośrodowy, prosty wchodzący do rury prostej. Trójnik.

x; x; xx; x

88

B.011.G.

Sztucerki proste pod kątem 90° wychodzące od głównej rury prostej. Czwórnik.

x; x; xx; x

89

B.012.G1.

Łącznik rozgałęźny trójnika kąt 90°, o równych średnicach r1 = r2.

x; x; xx; x

90

B.012.G2.

Łącznik rozgałęźny trójnika kąt 90°, o różnych średnicach r1 ≠ r2.

x; x; xx; x

91

B.013.G.

Rozgałęzienie dwustronne trójnika, kąt 90°. Rury proste o równych promieniach r1=r2.

x; x; xx; x

92

B.014.G.

Trójnik rozgałęźny kąta 60° o równych promieniach r1 = r2.

x; x; xx; x

93

B.015.G.

Dennica wypukła powstała z 1/4 elipsy. Metoda graficzna.

x; x; xx; x

94

B.015.GW.

Dennica wypukła powstała z 1/4 elipsy. Metoda graficzno-wyliczeniowa.

x; x; xx; x

PLIKI „TURBO
DAJĄ TEN SAM EFEKT, CO PROFESJONALNE KALKULATORY DLA BLACHARZY, Z TĄ RÓŻNICĄ, 
ŻE JA NIE MAM NIC DO UKRYCIA PRZED
WAMI.  MOŻNA WEJŚĆ W KOMÓRKĘ I POZNAĆ ZAPISANĄ FORMUŁĘ. 

95

B.Kat.”TURBO”

KATALOG cz.a. (PŁASZCZY OCHRONNYCH IZOLACJI Z BLACH)

dla wszystkich

96

B.Kat.”TURBO”

KATALOG cz.b. (PŁASZCZY OCHRONNYCH IZOLACJI Z BLACH)

dla wszystkich

97

B.015.T1.

KOLANA UNIWERSALNE. DOWOLNE.

x; x; xx; x

98

B.015.T2.

Kolana podwójne (wyjątki).  Wspólna półrybka.

x; x; xx; x

99

B.016.T.

Cz. A. Oflachunek 8 segmentowy spłaszczenie górne w kolizjach

x; x; xx; x

100

B.016.Ta.

Kolana segment. 12h; 24h, dla różnych kątów zmiany kierunku ruroc. i ilości segmentów.

x; x; xx; x

101

B.017.Tb.

Kolana segmentowe 36h, dla różnych kątów zmiany kierunku ruroc. i ilości segmentów.

x; x; xx; x

102

B.018.Tc.

Kolana segmentowe 48h, dla różnych kątów zmiany kierunku ruroc. i ilości segmentów.

x; x; xx; x

103

B.019.Td.

Kolana segment. 72h; 96h, dla różnych kątów zmiany kierunku ruroc. i ilości segmentów.

x; x; xx; x

104

B.020.T.

Lej cyklonu z pomiar.na budowie.Użyte taśmy blachy w kręgach mogą mieć różną szer.

x; x; xx; x

105

B.021.T.

Lej cyklonu z projekt.technicz. Użyte taśmy blachy w kręgach mogą mieć różną szerok.

x; x; xx; x

106

B.021.T.w.

Pajączek – przyrząd do trasowania blachy (stożków).

x; x; xx; x

107

B.022.T.

A. Powierzchnia, konstrukcja. Dennica wypukła – koszykowa.

x; x; xx; x

108

B.022.T.o.

B. Powierzchnia, konstrukcja. Dennica wypukła – koszykowa.

x; x; xx; x

109

B.022.T.o.o.

C. Powierzchnia, konstrukcja. Dennica wypukła – koszykowa.

x; x; xx; x

110

B.022.T1.

Dennica wypukła – elipsa. Powierzchnia z wykorzystaniem zwymiarowanego pojedyń. elem.

x; x; xx; x

111

B.022.T2.

Sztucer i rura prosta pod kątem do 90°. Trójnik uniwersalny z rozwinięciem otworu.

x; x; xx; x

112

B.023.T.

Projekt cyklonow o konstrukcji stalowej

x; x; xx; x

113

B.023.T1.

Zwężki symetryczne. Powierzchnia i konstrukcja. Lej cyklonu.

x; x; xx; x

114

B.023.T2.

Zwężki asymetryczne. Powierzchnia i konstrukcja z półrybkami, po obu stronach.

x; x; x

PLIKI „TURBO”
ZINTEGROWANY PROGRAM OBLICZENIOWY TERMOIZOLACJI (ZPOT) NA KALKULACJE PRAC
EKSPORTOWYCH I KRAJOWYCH.
Są to arkusze do dwóch plików aktywnych programu
Microsoft Excel (xls).

115

ARK.1 NR.1.

Ark.1.ZPOT „TURBO” Nr1 DO OFERTY NA PRACE EKSPORTOWE Z INSTRUKCJĄ

x; x

116

ARK.2 NR.1.

Ark.2.ZPOT „TURBO” Nr1 DO OFERTY NA PRACE EKSPORTOWE

x; x

117

ARK.3 NR.1.

Ark.3.ZPOT „TURBO” Nr1 DO OFERTY NA PRACE EKSPORTOWE

x; x

118

ARK.1 NR.2.

Ark.1.ZPOT „TURBO” Nr2 DO OFERTY NA PRACE EKSPORTOWE

x; x

119

ARK.2 NR.2.

Ark.2.ZPOT „TURBO” Nr2 DO OFERTY NA PRACE EKSPORTOWE

x; x

120

ARK.3 NR.2.

Ark.3.ZPOT „TURBO” Nr2 DO OFERTY NA PRACE EKSPORTOWE

x; x

121

ARK.4 NR.2.

Ark.4.ZPOT „TURBO” Nr2 DO OFERTY NA PRACE EKSPORTOWE

x; x

122

ARK.5 NR.2.

Ark.5.ZPOT „TURBO” Nr2 DO OFERTY NA PRACE EKSPORTOWE

x; x

PLIKI lp. 152; 153 i 154  są oparte na
PN – 85/B – 02421 gr.kat. 0724 [Ogrzewnictwo i ciepłownictwo] z ich
zastosowaniem
.

W związku z tym nie są obowiązujące.
Mogą służyć do porównań, propozycji i przemyśleń w gronie specjalistów i
fachowców.

123

B.024.W1.1.

Projektowanie grubości izolacji z pianki PU. Oparte na starej normie polskiej ww.

x; x

124

B.024.W1.2.

Wykres 1 do W1.1. projekt.grub.izol. Powstał na podst. tablic Z1-1 i trędu krzywej qmax.

x; x

125

B.024.W1.3.

Projektowanie grubości izolacji wełna mineralna

x; x

PLIKI DO CELÓW ROZLICZENIOWYCH: LICZĄCE
POWIERZCHNIE IZOLACJI I JEJ KOSZT, PO WPISANIU DANYCH

126

B.025.TW1.

Ceny jedn.powierzch.izol. do celów kosztorys. Ten plik współpracuje z plikami lp.58-64.

x; x*

127

B.025.TW2.

Powierzchnie+koszty rurociągów z kolanami dz <= 711mm i kształtkami bez kapturów.

x; x*

128

B.025.TW3.

Powierzchnie+koszty rurociągów z kolanami dz > 711mm i kształtkami bez kapturów.

x; x*

129

B.025.TW4.

Powierzchnie+koszty kapturów bez rurociągów. Plik zawiera ściągawkę rys.kapturów.

x; x*

130

B.026.TW.

Powierzchnie (rurociągów i kapturów)). Nie wylicza kosztów robót izolacyjnych.

x; x*

131

B.027.TW.

Powierzchnie+koszt małych robót (rurociągów, kształtek i kapturów).

x; x*

132

B.028.W.

PRZYKŁAD. Zmiana przekroju (HOLENDRA). Sposób wyliczenia powierzchni.

x; x*

PLIKI  INNE, KTÓRE TAKŻE MOGĄ BYĆ
INTERESUJĄCE, (NA DOKŁADKĘ)

133

B.030.

Zabawa. Ustala kod astronomiczny każdego, kto poda datę urodzenia.

dla wszystkich

134

B.030.A.

Ożywić martwe stożki. 

dla wszystkich

135

B.030.B.

Szopka koszalińska

dla wszystkich

136

B.031.

CZ.I.TEORIA.Przenik.wzajemne.dwoch.roznych.stozkow.obrot.w.innym.spojrzeniu.na.(gk)

dla wszystkich

137

B.031.

CZ.II.Przenikanie.wzajemne.dwoch.roznych.stozkow.obrotowych.w.(gk).z.jej.historia

dla wszystkich

138

B.031.

CZ.III.Przenik.wzaj.dwoch.roznych.stozkow.obrot.w.(gk)z.jej.historia.Wersja.pelna.kolor.

dla wszystkich

136

B.033.

Graniastoslup.8.katny.w.przestrzeni.sprowadzony.do.poziomu.(gk)2.lekka.latwa.i.przyjemna

dla wszystkich

137

B.034.

WAZONIK.Bryla.geometryczna.obrotowa.(gk)1.

dla wszystkich

138

B.036.

Przenik. pol.elipsoidy.wypuklej.ze.stozkiem.obrot.w.(gk)3.Wersja.pelna.kolor.

dla wszystkich

Całość opracował:    inż.
Kazimierz Barski