Geometria sferyczna, kulowa (gks)

Geometria sferyczna, kulowa

w praktyce.

Geometria sferyczna, kulowa w praktyce – poznaj zasadnicze powody powstania niniejszej strony internetowej:

  1. Moja wewnętrzna potrzeba tworzenia czegoś konstruktywnego, będąc na emeryturze.
  2. Niedosyt rynkowy traserów, spowodował powstanie elity, która oczekuje „specjalnego traktowania przez właścicieli firm i rynek pracy. Elita ta nie jest zainteresowana przekazem wyuczonej wiedzy, swoim kolegom, ze względu na konkurencję.

Odpowiedz sobie na pytanie czym jest geometra sferyczna i dlaczego nazwywam ją także geometrią kulową?

Sfera (z gr. σφαῖρα sphaîra „kula, piłka”) – zbiór wszystkich punktów (miejsce geometryczne) w przestrzeni metrycznejoddalonych o ustaloną odległość od wybranego punktu. źródło : Wikipedia

Geometria kulowa

 Nr plikuOpis pliku
1I.Skrypt (R).009.99Najważniejsze figury w geometrii kulowej (gk) to OKRĄG i KOŁO
2I.B.Skrypt (R).009.99I.Skrypt-R.009.99. -Plik-o-charakterze informacyjnym - uzupełnienie
3B.Skrypt (R).009.12Rozwiązanie elipsy. Czyli wszystko o elipsie na podst.wcześniejszych plików (gk).
4I.Skrypt (R).009.13Przenik. wzajemne grotów włóczni rycerza Barana von Dupershteina
5B.Skrypt (R).009.14Starszy pan bawi się matematyką (gk) przy Złotym Podziale.
6B.Skrypt (R).009.15Starszy pan dalej bawi się Złotym Podziałem w (gk)
7B.Skrypt (R).009.16Przyrząd OKO.St.pan nawiązuje w pliku dot.elipsy do starych NIESPODZIANEK
8B.Skrypt (R).009.17Starszy pan wędruje po bryłach obrot.teorii krzywych stożk.na swoich przyrządach(gk)
9B.Skrypt (R).009.18Przenik.stożka obrot.przez walec.Oś walca leży na pł.poziom.równoległa do podst.stożka
10B.Skrypt (R).009.20Ruchomy szablon A 48h i jego szkielet.Co wynika z kanonicz.postaci elipsy w (gk)
11B.Skrypt (R).009.21Grafika zawarta w szabl.na wesoło i dla zabawy.Matma (gk) musi także cieszyć
12B.Skrypt (R).009.22Przenik.dwóch ident.stożków i sześcianu w ukł.współ.(XYZ)wg teorii i metody (gk)
13B.Skrypt (R).009.28Obiekt latający w przestrz. sprowadzony do poziomu w celu wykon. zdjącia z profilu (gk)
14B.Skrypt (R).009.37Przenik. wzajemne brył obrot. hiperboloida dwupowłok. cz. górna z paraboloidą eliptyczną (gk)3.
15B.Skrypt (R).009.39Teoria Apoloniusza z P.o krzywych stożk. i teoria wynikająca z tej teorii w (gk)
16B.Skrypt (R).009.41KOŁO wpływaj.na kształt archit. wg wyobraźni fantazji i skojarzeń w (gk). Plik dla młodzieży
17B.Skrypt (R).009.46SZABLON (gk). Do tworzenia rzutni w UKŁ. (XYZ) geometrii kulowej wraz z oblicz. TURB0
18B.Skrypt (R).009.47Projekt. obliczeniowe TURBO walców do rzutowania i przenikania brył obrot. i nieobrot. w (gk))
19B.Skrypt (R).009.48SZABLON ukł.(XYZ) rzutni do tworz. brył o stał. dług. walca. TEORIA Przykł. RZUTOW. PRZENIK. w (gk)
20B.Skrypt (R).009.50Dodatkowe przyrządy stosowane w (gk) do przyspieszania prac kreślarskich
21B.Skrypt (R).009.51Kopia rzutu bryły z pliku B.Skrypt (R).009.50 str.7 z przenikaniem stoŜka obrotowego.
22B.Skrypt (R).009.52ZADANIE Nr 1 do rozwiązania z pliku B.Skrypt (R).009.51 z pytaniem. Czy ma jedno rozwiązanie?
23B.Skrypt (R).009.53Ciąg dalszy. Kopia rzutu bryły z pliku B.Skrypt (R).009.50 str.7 z przenikaniem stoŜka obrotowego.
24B.Wzór 1.6.Oblicz."TURBO" pow.izol.zbiornika z dennicami wyp.elipsoidalnymi. Zakres do 7 średnic D(izol) od około 800mm do 3500mm.
25B.Skrypt.(KBzK).001.Moje myśli. Moja wizja świata 17.12.2015 r.
26B.Skrypt.(KBzK).002.Moje myśli.Moja wizja świata. 28.02.2016 r.
27B.Skrypt (KBzK).003.BAJKA. Lekcja zerowania. Milcząca prawda.
28B.Skrypt (KBzK).004.BAJKA. Zderzenie dwóch ŚWIATÓW i dwóch PRAWD
29I.Bajka o losie staruszkaBAJKA. O losie staruszka.
30I.Bajka o LucyferzeBAJKA. O Lucyferze
31I.(Ostatnie Wybory) 2011.2014Ostatnie wybory (2011-2014).
32I.Zadanie nr 1.Ze zbioru zadań do rozwiąz.pokaz.na dwóch rzutniach pionowej i poziomej wg (gks)
33I.Zadanie nr2.Ze zbioru zadań do rozwiąz.pokaz.na dwóch rzutniach pionowej i poziomej wg (gks)
34I.Zadanie nr3.Ze zbioru zadań do rozwiąz.pokaz.na dwóch rzutniach pionowej i poziomej wg (gks)
35I.Zadanie nr4.Zad.zastępcze do rozwiązania pokazane na jednej pionowej rzutni wg (gks)
36I.Zadanie nr5.Ze zbioru zadań do rozwiąz.pokaz.na dwóch rzutniach pionowej i poziomej wg (gks)
37I.Zadanie nr6.Zamiana.Przyrządy(+).Wzór użytk.W 116814 UP RP W-wa.Do promieni Kół i EK 24h w (gks)
38I.Zadanie nr7a.Ze zbioru do rozwiązania rzutowania na dwóch pł.pion.i poziom.w (gks)
39I.Zadanie nr7b.Ze zbioru do rozwiązania przenikanie nieskończone i na zakończenie (gks) stwierdzenie
40I.Zadanie nr8.Czym się różni Elipsa Koła ukośna i Elipsa Koła prosta. Jak je traktować w (gks)
41I.Zadanie nr9.Ze zbioru zadań do rozwiąz.Kula i stożek prosty o podstawie kołowej wg (gks)
42I.Zadanie nr10.Elipsa Koła prosta widziana w perspektywie wg (gks)
43I.Zadanie nr11.Zad.zastępcze do rozwiązania pokazane na jednej pionowej rzutni wg (gks)
44I.Zadanie nr12.Zad.zastępcze do rozwiązania pokazane na jednej pionowej rzutni wg (gks)
45I.Zadanie nr13.(Zad.zastępcze do rozwiązania.Dwie Kule w łatwych rzutach podczas przenikania wg (gks
46I.Zadanie nr14.Zad.zastępcze do rozwiąz.Dwa stożki proste cięte w jednej pł.z rozwin.wg (gks)
47I.Zadanie nr15.TWIERDZENIE I. i II.Zadanie do rozwiązania.Trzy Kule Sfery z przenikaniem wg (gks)
48I.Zadanie nr16.Korzyst.z kątomierza KAZI rozw.zad.rzutów trójkąta gdzie boki spełn.warunki złotej liczby fi
49I.Zadanie nr17.EGZAMIN.Rzutowanie.Interpretacja.Przenikanie elipsoidy ze stożkiem obrot.w (gks) wg techniki T)
50I.Zadanie nr18.(Rzutowanie. Pokrzywdzonej elipsoidy w walcu i z (KS). Praca na przyrządach twórcy (gks)
51I.Zadanie nr19.Rzut.Interp.Przenik.Na przyrządach twórcy.Elipsoida grubsza w kolizji z elipsoidą chudszą wg (gks)
52I.Zadanie nr20.(Pół TORUSA.Sprawdź swoją kontrolę nad promien.na dwóch rzutniach podczas obrotu w (gks
53I.Zadanie nr21.Rzut.Interpr.Przenik.Ostrosłupa ciętego odchyl.od pn.i pm.w kolizji z (KS) Kulą Sferą w (gks)
54I.Zadanie nr22.Szk.śr.(Odp.na pytanie.Czy rzut prostok. trójkątów z rzutni (XZ) na rzutnię (XY) jest zgodny z (gks)
55I.Zadanie nr23.WIELOŚCIANY. Rzutow. poszerz. z oblicz. ostrosł. prost. ścięt. Interpret. Praca na przyrządach w (gks)
56I.Zadanie nr24.Ostrosłup prosty, ścięty równolegle do podstawy.Podać wymiar rzeczywisty odc. (MN)
57I.Zadanie nr25.WIELOŚCIANY.Rzutowanie pełne bez przenikania dwóch różnych stożków prostych ściętych w (gks)
58I.Nauka.001.Rzutowanie.Interpretacja.Przenikanie.Kula Sfera z elipsoidą wg (gks) oraz analiza zainteresow.
59I.Nauka.002.Elipsa Koła w perspektywie na t.zegara (24h)wg wzoru użykt.W 116814 UP RP W-wa w (gks)
60I.Nauka.003.Nauka poprzez zabawę w geometrii. Rodzica z dzieckiem na 6 rzutniach wg (gks)
61I.Nauka.004.Trójkąty w (KS) inaczej interpret.przy wykorzyst.przyrządów w (gks).Wzór użytk. W 116814)
62I.Nauka.005.Rzutow.hybrydy stożk.z cięciem.Ćwicz.z grafiki na przyrząd.(+) w (gks) wg w.użytk.W 116814
63I.Nauka.006.Uzupełn.dot.(EK)poch.z cięć skośnych stożka prost.i walca z wykaz.różnic konstr.wg (gks)
64I.Nauka.007.Przenik.z zadań łatwych dwóch (KS) opart.na twierdz.I i II w (gks) dla młodzieży szkół średn.
65I.Nauka.008.Rzutow.i przenik.dwóch elipsoid pokaz.na czterech rzutn.wg (gks) dla młodzieży szkół średn.
66I.Nauka.009.Różnica między elipsą konstr.a Elipsą Koła (EK) w przestrzeni wg (gks) na jej przyrządach
67I.Nauka.010.Technika T.Rzutow.Przenik.w (gks) przy uż.przyrządów(+) w.użytk.W 116814 UP RP W-wa
68I.Nauka.011.Wiekopłaszczyznowe połączenie Kól Sfer(KS) w (gks) na podstawie twierdzenia I i II
69I.Nauka.012.Przyrząd graficzny o średnicy (KS) 48h w (gks).Dokładn.graficzne wyznacz.kątów.Perspektywa
70I.Nauka.013.ZŁOTY PODZIAŁ TRÓJKĄTA dla emerytów z tyt.nauk.żeby sobie liczyli.Przyrząd.Spirala w (gks)
71I.Nauka.014.Wielościany. Cz.I. Koncepcja konstrukcji wszystkich brył przy użyciu (EK) w (gks)
72I.Nauka.015.Rentgen w (gks) przy przenik.brył. W tym owalnych z ich promieniami charakterystycznymi.
73I.Nauka.016.WIELOŚCIANY skośne ścięte nieforemne. Rzutow. Interpret. Nowość w technice T wg (gks)
74I.Nauka.017.Szk. śr.(WIELOŚCIANY.Rzutowanie pełne. Interpretacja z obliczeniami wg (gks)
75I.Nauka.018.WIELOŚCIANY.Rzutowanie poszerzone.Interpretacja.Technika T stosowana tylko w (gks)
76I.Nauka.019.Obroty walca wokół współrzędnych osi (X) południki osi (Y) równoleżniki osi (Z) wysokości w (gks)
77I.Nauka.020.WIELOŚCIANY. Bryły obrotowe. Rzutowanie poszerz. uniwersalne. Praca na przyrządach w (gks)
78I.Nauka.021.Przenikanie z rzutow. pełnym dwóch trójkątów na dwóch pł. w sposób kontrol. w (gks)
79I.Nauka.022.Rzutowanie techniką T.Odcinka i punktu z pł.podstaw. (XZ) na dwie inne rzutnie. Tylko w (gks)
80I.Nauka.023.WIELOŚCIANY. Rzutow. poszerz. z oblicz. ostrosł. prost. ścięt.Interpret. Praca na przyrządach w (gks)
81I.Nauka.024.Ostrosłup prosty, ścięty równolegle do podstawy.Podać wymiar rzeczywisty odc.(MN)
82I.Nauka.025.Szk.śr.(GOOGLE wyeksponowało skrypt (R).009.47 i słusznie. Uzupełnienie. Średni poziom trudn.w (gks)
83I.Nauka.026.Cz.I. Rzutowanie pełne i rzutowanie centryczne na przyrządach twórców (gks). Kwadrat.
84I.ZESZYT. (KBzK)O sobie
85A.Lekcja.001.Konfrontacja rzutowania Monge'a, z rzutowaniem pełnym stosowanym w (gks). Trójkąt dowolny
86A.Lekcja.002.Grafika 3D na programie komputer.M.Excel na przyrządach (gks). Kula armatnia w kolizji z walcem Straussa
87A.Lekcja.003.Grafika 3D na programie komputer.M.Excel na przyrządach (gks). Kula armatnia w kolizji z walcem Straussa
88A.Lekcja.004.Program TURBO do projektowania ukośnej [EK] w innej nieznanej technice w (gks). [KS] ϕ dowolna
89A.Lekcja.005.Rzutowania centryczne kwadratu na pow.[KS] z rzutowaniem prostok.w (gks).
90A.Lekcja.006.Rzutow.sferyczne ostrosłupa o podst.kwadratu na pow.[KS] po rzutow.prostok.na 4 rzutnie w (gks).
91A.Lekcja.007.Rzutowanie sferyczne stoŜka na [KS] po rzutow.prostok.na czterech rzutn.w (gks).
92A.Lekcja.008.Rzutowanie na pow.elipsoidy poziomej w wykon.techniki "T" centrycznej (gks).
93A.Lekcja.009.Dla najmłodszych. Lekcja kształtująca ludzką wyobraźnię. Sześcian w (gks)
94A.Lekcja.010.Dla starszej młodziezy szkolnej. Technika "T" rzutów sześcianu bez tajemnic w (gks)
95J.Notes.001.Cz.1.Bryła obrotowa elipsoidy w przestrzeni. Szczegółowy opis rzutowania. Jak to się robi w (gks)
96J.Lekcja.002.Cz.2.Każde cięcie pł.elipsoidy daje przekrój Elipsy lub Koła. Nie ma różnicy między figurami w (gks)
97J.Notes.003.aCz.3a.Orientacja elipsoidy w przestrzeni z krzywymi przebicia płaszczyzną od trójkąta w (gks)
98J.Notes.003.bCz.3b.Orientacja elipsoidy w przestrzeni z krzywą (EK) i ich rzutami wraz z trójkątem w bryle w (gks)
99J.Notes.004.Orientacja przestrzenna geometryczna brył krawędzi punktów w (gks). Plik dla młodzieży szkolnej
100J.Notes.005.Orientacja położ. stożka obrot. w przestrzeni na trzech rzutniach z przenikaniem trójkąta w (gks)
101J.Notes.006.Dla starszej młodziezy szkolnej. Technika "T" rzutów sześcianu bez tajemnic w (gks)
102J.Notes.007.Bryła o przekr.krążka lecz nie (EK) widziana pod kątem.Konstrukcja krążka wg techniki (gks)
103J.Notes.008.Przenikanie ostrosłupa ściętego ze stożkiem obrot.w nowej technice bez bocznych rzutów w (gks)
104J.Notes.009.Przenikanie dwóch ostrosłupów pięciokątnych ściętych równolegle do ich podstaw w (gks)
105J.Notes.010.Wynocha K.Barski z naszego p.M. Excel. Zbyt dużo napsułeś nam KRWI włażąc do nas ze swoją (gks)
106J.Notes.011.Baw się razem z nami.Sami tworzymy programy obliczeniowe i wykresy na bazie pr.komp.M.Exscel
107J.Notes.012.Na styku wyobr.skojarzeń i fantazji.Gdzie o ideale decyduje Okrąg(O) Koło(K) i Kula Sfera(KS)
108J.Notes.013.Konstrukcja namiotu pół (KS) Kuli Sfery w oparciu o wzór użytk.W 116814 szabl.listw.w (gks)
109J.Notes.015.Obl.TURBO.Prom.centr.wych.z (EK).Porówn.obwodu Okręgu (O) z (EK).Poszuk.zależn.między wycin.(KS) a (EK) w (gks)
110J.Notes.016.I.Teoria i techn. rzutów prostok. na wielokątach przy użyciu (EK) i przyrządów twórców w (gks)
111J.Notes.017.II.Teoria i techn.rzutow.prostok wielościanów przy użyciu (EK) i przyrządów w (gks).C.dalszy J.Notes.16.
112J.Notes.018.Przenik.ostrosł.prost.6 kątn.skośnie ciętego do podst.z ostrosł.skośnym 4 kątn.w (gks).C.d.Pliku J.Notes.17
113J.Notes.019.Co się stanie z (EK) na prostokątach Pitagorasa jeśli poddamy rzutowaniu powstałe bryły w (gks)
114J.Notes.020.Rzuty prostok.z wykorzyst.przyrządów (gks).Płaszczyzny pionowe nie równoległe do rzutni.
115J.Notes.020.Rzuty prostok.z wykorzyst.przyrządów (gks).Płaszczyzny pionowe nie równoległe do rzutni.
116J.Notes.021.Rzutowanie geometrycznego GAMONIA.POLITYK (SZEŚCIAN) wierzy w swój ideał wyglądu i w wysokie 100% IQ
117J.Notes.022.C.dalszy J.Notes.21.Rozwinięcie bryły sześcianu nieforemnego na płaszczyźnie i próba przenikania (KS) w (gks)
118J.Notes.023.Obroty bryły sześcianu nieforemnego wokół osi X, co 30st.narastająco.Jest to ruch skł.się z życia na Ziemi wg (gks)
119J.Notes.024.Obroty bryły sześcianu nieforemnego wokół osi Y, co 30st.narastająco jak plik J.Notes.23 w (gks)
120J.Notes.025.Obroty bryły sześcianu nieforemnego wokół osi Z, co 30st.narastająco jak plik J.Notes.24 w (gks_)
121J.Notes.026.Ruch sześcianu nieforemnego wokół własnych osi X.Y.Z. Skopiowany z plików J.Notes. 22. 23. 24. 25 w (gks)
122J.Notes.027.A.RZUTOWANIE OBROTOWE wraz z informacją, gdzie można popełnić błędy w tym rzutowaniu obrot. w (gks)
123J.Notes.027.RZUTOWANIE OBROTOWE bryły geometr.o podst.6 kąt.foremnej skręconej 15st.wokół swojej osi pion. w (gks)
124J.Notes.028.Zamiennik. Przy obliczaniu obwodu Elipsy Koła (EK) na promień Koła (K) w (gks)
125J.Notes.029.Kątomierz _KAZI 2_ z porównaniem do kątom._Kazi_ Łączący grafikę z oblicz.analitycznymi w (gks)
126J.Notes.030.ZADANIE NR 1 do rozwiązania, korzystając z poznanej wiedzy i nabytej między innymi z (gks)
127J.Notes.030.A.ZWĘZKA SYMERTYCZNA z obliczeniami TURBO.Program do projektowania dla traserów blacharzy (gks)
128J.Notes.031.Rozwiązanie ZADANIA NR 1 z pliku J.Notes.30 w (gks)
129J.Notes.032.PORTRET ślubny Pitagorasa ze Złotą Liczbą fi w (gks) w nawiązaniu do pliku J.Notes.31
130J.Notes.033.Co trzeba zrobić, żeby mieć kontrolę nad dowolną figurą w grafice. Czyli nad rysunkiem technicznym w (gks)
131J.Notes.034.WYZYWAM NA POJEDYNEK UCZELNIE RP. Dotyczy figury krzywej, naklejonej na dowolny stożek prosty
132J.Notes.035.WYZYWAM NA POJEDYNEK UCZELNIE RP.Dotyczy figury krzywej, naklrjonej na dowolny stożek prosty
133Plik.01.Emi.Ka.Skorygowane korzystanie z płaszczyzn (EK) w przestrzeni do usytuowania punktów na ich obwodach wg techniki T w (gks).
134Plik.02.Emi.Ka.Ćwiczenia z rzutowania prostokątnego (EK) na trzy podstawowe rzutnie zgodnie z układem (XYZ) w (gks)
135Plik.03.Emi.Ka.Ćwiczenia z rzutów prostokątnych (EK) w przestrzeni na trzy podstawowe rzutnie układu (XYZ) w (gks)
136Plik.04.Emi.Ka.Rzutowanie prostokątne bryły owalnokątnej, chociażby dla przyzwoitości geometrii na pł.(XYZ) w (gks)
137Plik.05.Emi.Ka.Czy mają pozytywny wpływ Elipsy Kół (EK) na perspektywę w przestrzeni wg (gks)
138Plik.06.Emi.Ka.Przygotowanie do przenikania brył ostrosłupów ściętych, trójkątnych u podst. w położeniu mieszanym w przestrzeni wg (gks)
139Plik.07.Emi.Ka.Przenikanie dwóch ostrosłupów na trzech rzutniach, po uprzednim rzutowaniu wg (gks)
140Plik.08.Emi.Ka.Rzuty prostokątne cięć pionowych Kul Sfer (KS) i cięć skośnych (KS) odchylonych od poziomów wg (gks)
141Plik.09.Emi.Ka.Rzutowanie podstaw brył za pomocą Koła (K).Koło w przestrzeni może być (EK) wg (gks)
142Piotr.L.01.Sześcian wpisany w Kuli Sferze (KS) zgodnie z wiedzą zawartą w (gks)
143Piotr.L.02.Ostrosłup prosty o podstawie siedmiokąta foremnego wpisanego w Kulę Sferę (KS) zgodnie z (gks)
144Piotr.L.03.Kawałek ostrosłupa ściętego 5 kątnego w celi kulistej bez możliwości ruchu. Zjawisko tylko w (gks)
145Piotr.L.04.Wiedza ogólna z (gks) na dzień dzisiejszy 23.07.2020 skupiona w jednym pliku.
Geometria kulowa w praktyce

Geometria w praktyce

Zapoznaj się także z pracami archiwalnymi, które powstały w latach 2010-2016: Archiwalne pliki w sekcji Adresaci – blacharstwo termoizolacji przemysłowej.